Norsk Polarinstitut i Antarktis Droning Maud Land

Den norske feltstasjonenTroll ligger 1270 m.o.h. i posisjon 72* 01’ S, 2*Ø i Jutulsessen, 235 km fra kysten.

Troll er blitt en meteorologisk stasjon, en strålingsstasjon for måling av UV-stråling m.m., og en feltstasjon for glasiologiske

biologiske og fysiske feltprogram.

 

 

 

Kongsberg Satellit Services(KSAT) er et norsk selskap som driver polare bakkestasjoner.

De har flere antener her nede

Selskapet tilbyr tjenester som er baserte på data fra selskapets satelliter brukes oftest til kommunikasjonsformål,

for eksempel til formidling av telefonsamtaler, men også til forskning og overvåking av naturressurser.

 

NILU- Norsk institut for luftforskning kartlegging av situasjonen i Antarktis vil bli et hovedmål i atmosfæreforskningsprogrammet

 på Norges nye helårsstasjon Troll i Dronning-Maud land. Andre hovedmål er å karakterisere troposfæriske aerosoler, som er av

 betydning for både klima og forurensningstransport; og UV-stråling og ozonlagstetthet, som har vært et hett tema i Antarktis i mer

enn 20 år. Dessuten nedbryting av bakkeozon og samtidig mobilisering av kvikksølv i den antarktiske våren - et relativt nyoppdaget

polart miljøproblem - bli undersøkt.

 

Trollvar bygd som en enkel sommarstasjon i 1990. Den første overvintringa skjedde i 2000 da Norsk Sydpolekspedisjon fikk bruke

stasjonen som utgangspunkt for turen.
Sørsommeren 2004-2005 vart anlegget kraftig utvida. Samtidig vart Troll Airfield, en 3 kilometer lang flyplass på blåis etablert, og

 dem første flya med hjul kunne lande. Ikke alt vart ferdig, men nok til at første overvintring i ny stasjon kunne gjøres. De to neste

sommerne kom resten på plass, og med nytt kraftverk, forskingsutstyr og kommunikasjon vart 2007 den første vinteren med ordinær drift.

Været er nesten alltid fint. Antarktis er kaldt og tørt, og sjølv om 94 prosent av verden sitt ferskvatn ligg lagra i isen har det meste av

 kontinentet ørkenklima. Troll har 25 kuldegrader som årsgjennomsnitt, men på en normal sommardag med steikande sol og ekstremt

 tørr luft merker en lite av 10 kuldegrader. Temperaturen kan nå opp i null om sommeren, og gå ned til minus 40 om vinteren. Enkelte

 stormar gjør uteaktivitet umulig, det kan skje hele året. Mørketida er omlag som i Nord-Norge

Overvintrere 2008

Fv. Heidi Karlsen (kokk), Sigurd Sande (mekaniker), Annika Gross (lege), Geir M Wilsgård (drifttekniker),

      Atle Coward Markussen (forsk.tekniker & stasjonssjef), Vidar Nøkleby (elektriker).